Дати

До 31 юли: заглавия на докладите.

До 15 септември: резюмета на докладите.

До 30 септември: публикуване програмата и резюметата.

Време и място

Конференцията е посветена на обсъждане спецификите и границите на науките за природата и хуманитарните науки.

Време

  • 31 октомври, четвъртък, 2013 г.
  • 1 ноември, петък, 2013 г.

Място – зала 1 на Ректората на СУ “Свети Климент Охридски”